Doelstelling

Doelstelling van onze Stichting is:

  • Een koepelorganisatie te zijn voor deelnemende organisatiesen opkomen voor haar belangen.
  • Het invoeren van een kwaliteit en keurmerk dat de kwaliteit van de zorg waarborgt en professionaliteit van gezinshuizen vergroot.
  • Een aanspreekpunt en overlegpartner te zijn voor belanghebbende.
  • Het aanbieden van een onafhankelijke klachtenprocedure, waaronder een vertrouwenspersoon voor deelnemende organisaties en ZZP-ers.
  • De mogelijkheid bieden aan organisaties om externe deskundigheid in te zetten


Stichting Kleinschalige Zorg is een non-profit organisatie.