Welkom bij

Stichting kleinschalige zorg

De Stichting Kleinschalige Zorg is opgericht voor kleinschalige initiatieven en de steeds groter wordende groep zelfstandigen (ZZP-ers) in de zorg die werken met cliënten. SKZ heeft in haar doelstellingen staan dat zij wil werken aan de professionalisering van onze doelgroep.

Onze doelstellingen proberen wij op meerdere manieren te bereiken. Zo zijn wij voor de vrijgevestigde gezinshuizen betrokken bij de ontwikkeling van een ISO 9001 keurmerk voor Gezinshuizen. Vanaf januari 2013 gaan wij faciliteiten aanbieden voor bij ons aangesloten ZZP-ers, kleine instellingen en zorginitiatieven. SKZ wil kostendekkend werken en heeft geen winstdoelstelling.

Hieronder volgt een kort overzicht van de faciliteiten die aangeboden worden, in de toekomst willen wij met deelnemers kijken hoe wij onze diensten eventueel verder uit kunnen breiden.

  • Externe klachtenprocedure (WKCZ, dit is een verplichting vanuit het Ministerie)
  • Een ervaren vertrouwenpersoon
  • Cliënt volgsysteem
  • Externe deskundigheid

 

Keurmerk Gezinshuizen.

De Stichting Kleinschalige Zorg is betrokken samen met De Rudolph Stichting, alliantie "kind in gezin"en Stichting Perspectief bij de ontwikkelen van een ISO9001 keurmerk voor gezinshuizen. De verwachting is dat de eerste gezinshuizen in het voorjaar van 2013, een eigen keurmerk hebben. Vanuit de Rudolph Stichting hebben wij de informatie dat de belangstelling om het keurmerk te behalen, groot is. Dit is een kans voor vrijgevestigde gezinshuizen die graag professioneel willen werken en open staan voor verbetering.

In bovenstaande menu kunt u meer informatie vinden over de genoemde faciliteiten. Mocht u zich aan willen melden of meer informatie wensen, dan nodigen wij u graag uit contact met ons op te nemen.